Posts by admin

Wezwanie do zapłaty

Posted by on lut 4, 2013 in Blog | Możliwość komentowania Wezwanie do zapłaty została wyłączona

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest oświadczeniem woli wierzyciela, które kieruje do dłużnika w celu wyegzekwowania przysługującego mu świadczenia. Innymi słowy wierzyciel wzywa dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia zanim wystąpi na drogę sądową. Z wezwaniem do spełnienia świadczenia mamy w szczególności do czynienia w przypadku, kiedy strony nie ustaliły w umowie, kiedy dłużnik ma spełnić świadczenie. Art. 455 kodeksu cywilnego – „Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie...

Read More